Genadige God, als nachtelijke dauw daalt Uw zegen in stilte af om de aarde vruchtbaar te maken. Wij danken U voor het gebed van de monniken en monialen in Nigeria die U zonder ophef zoeken in vreedzame eenvoud en een godvruchtig zwijgen. Roep ook jonge Nigerianen om in de stilte en de eenvoud van het gemeenschappelijke leven te willen getuigen van Uw liefde voor heel Uw schepping. Door Christus onze Heer.