woensdag 15 februari 2023

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Messias is het Licht van onze wereld en onze Redder uit de dood. Wij bidden U dat zijn Licht mag stralen in de harten van de inwoners van Algerije. Geef dat de Blijde Boodschap, ondanks de onderdrukking, stevig wortelt en goed gedijt in de Algerijnse samenleving. Dat het Christelijke geloof van de mensen blijvend vrucht draagt voor alle inwoners van dit grote land. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Gregorio Díez Blanco, echtgenoot, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.