woensdag 15 december 2021

God van mateloze liefde, Jezus uw Gezalfde heeft uit liefde tot U en tot ons gebeden voor heil en genezing voor alle mensen. In navolging van Hem, willen wij U vandaag bidden voor hen die ziek zijn naar lichaam en geest in Somalië. Dat Gij hun hart opent voor de genezende kracht van uw liefde, en zacht en ontvankelijk maakt om de Blijde Boodschap goed te kunnen verstaan. Geef dat uw Kerk in Somalië, die in nood verkeert, mag groeien in geloof, wijsheid en aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de Martelaressen van Drina, vermoord omwille van hun geloof door leden van de Chetnik militie, door Christus onze Heer.