Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus genas zieke en gebroken mensen met zijn liefdevolle aanraking. Hij deed lammen opstaan en blinden zien. Wij bidden U: wees de zieken die op straat wonen in São Paulo en Santos nabij. Geef dat zij Uw liefde ervaren in de aandacht van hun naasten en schenk hen de lichamelijke en geestelijke goederen die nodig zijn voor een menswaardig leven. Door Christus onze Heer.