Goede God, Uw grootste wonder is de herschepping van de mens in Uw Zoon Jezus Christus: God uit God en Licht uit Licht. Wij vragen vandaag Uw zegen voor alle moeders in Haïti: om het licht van Christus in hun hart. Dat zij de vrede, vreugde en heldere wijsheid van het Evangelie ontdekken. Wij vragen U dat Uw Kerk op Haïti mag groeien in geloof alsook in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.