Barmhartige God, U bent de enige bron van ware gerechtigheid en vrede. Wij bidden U vandaag voor alle mensen die een grote verantwoordelijkheid dragen in Latijns-Amerika. Voor regeringsleiders, machthebbers, sport- en mediasterren en zakenlieden. Dat zij Uw Zoon mogen kennen, dat zij ingaan op Zijn uitnodiging ten leven en dat zij Zijn Goede Boodschap gestalte geven in daden van naastenliefde. Door Christus onze Heer.