woensdag 15 mei 2019

_x000D_

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus is het brood uit de hemel en de ware wijnstok. Hij is de poort naar het leven en de deur naar de hemelse vreugde. Wij bidden U vandaag voor onze broeders en zusters van de verschillende geloofsgemeenschappen in Brazilië. Dat zij in deze Paastijd de vruchten van het verlossingswerk van Uw Zoon mogen oogsten en uitdelen aan elkaar en aan al hun naasten. Door Christus onze Heer.