Almachtige God, met zijn liefdevolle aanraking gaf Uw Zoon Jezus Christus aan blinden het levenslicht. Wij bidden U vandaag op weg naar het licht van Pasen: raak de harten aan van de machthebbers en rijken in Haïti. Geef dat zij hun landgenoten behandelen met het respect dat ieder kind van God toekomt. Geef ook dat deze machtigen het heilig Evangelie voorrang geven in hun leven, opdat zij het spirituele en materiële welzijn van allen bevorderen. Door Christus onze Heer.