Heer onze God, Uw Zoon Jezus Christus genas de zieken met zijn aanraking. Hij opende de ogen van blinden en liet verlamden opstaan en rondlopen. Wij bidden U: verzacht de harten van de rijken en machtigen in Afrika. Geef dat zij hun landgenoten behandelen met de eerbied die iedere mens toekomt en dat zij het welzijn van alle Afrikanen bevorderen. Door Christus onze Heer.