woensdag 14 september 2022

Genadige Heer, barmhartige God, de wreedheid van het kruis hebt U omgebogen tot de luister van onze redding. Op deze feestdag bidden wij voor Uw Kerk in nood in China. Geef dat zij onder alle omstandigheden trouw blijft aan de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Geef kracht en moed aan de gelovigen in China die met gevaar voor eigen leven Christus belijden en verkondigen. Wij vragen Uw bescherming voor hen en hun dierbaren. Door Christus onze Heer.