woensdag 14 oktober 2020

God onze Vader, U wilt dat wij in vrijheid meebouwen aan Uw Koninkrijk van gerechtigheid en vrede. Daarom bidden wij U vandaag voor de vruchtbare verkondiging van Jezus Christus onder de rijken en machthebbers in Ecuador. Breng wie de Blijde Boodschap nog niet kennen tot het geloof en maak hen tot bouwstenen van Uw Kerk door hun werkzame liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Callistus, paus en martelaar, door Christus onze Heer.