woensdag 14 december 2022 

Goede God van vrede, Uw Zoon Jezus Christus heeft zijn leerlingen zijn vrede gewenst en ons gevraagd om te bidden om eenheid en vrede onder de mensen. Wij bidden U daarom voor de religieuze leiders en machthebbers in Eritrea. Dat zij de vrede en eenheid van Uw Zoon blijven zoeken en hun landgenoten blijven oproepen zich met elkaar te verzoenen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes van het Kruis, door Christus onze Heer.