Almachtige God, wij bidden U uit dank voor de buitenlandse artsen en verplegers in Mauritanië die zich trouw wijden aan de zorg voor zieken en ouderen in dit land. Geef dat zij voldoende medicijnen en middelen en medewerking van de lokale overheden ontvangen om hun werk vrucht te laten dragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes van het Kruis, door Christus onze Heer.