God van levenden, U schenkt steeds weer nieuw leven. Wij willen U vandaag bidden voor alle kinderen die opgroeien in Georgië en in Armenië. Geef dat zij bij hun opvoeding de liefde en nabijheid van Uw Zoon Jezus Christus leren kennen. Geef goed onderwijs, ouderlijke zorg, onbekommerde kinderjaren en een toekomst met voldoende werk, vrede en welzijn. Geef dat zij trouw zijn aan Uw Zoon en zijn weg volgen alle dagen van hun leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Callistus, paus en martelaar, door Christus onze Heer.