God, Schepper van hemel en aarde. Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus is de weg die leidt naar U. Hij is de waarheid; geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is de deur naar het eeuwige leven. Wij danken U voor zijn uitnodiging ten leven. Wij bidden U om de kracht om Hem te volgen op onze levensweg. Geef dat wij deze weg zonder zelfzucht bewandelen en altijd in liefde voor U en onze naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar, door Christus onze Heer.