Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus genas zieke en gebroken mensen met zijn liefdevolle aanraking. Wij bidden U vandaag: raak met Uw Geest de harten aan van de religieuze leiders in Bangladesh. Open hun oren voor Uw Evangelie. Geef dat zij vrede en liefde verkondigen voor alle Bengalen en hun naasten behandelen met de eerbied die iedere mens toekomt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lidwina van Schiedam, door Christus onze Heer.