Grote God, van waar de zon opkomt tot waar die ondergaat, worden Uw grote daden van barmhartigheid overal met vreugde en gepaste eerbied verkondigd. Wij bidden vandaag om Uw zegen voor de geloofsleerlingen die zich in het geheim moeten voorbereiden op de sacramenten van het doopsel en vormsel tijdens het Paasfeest. Blijf hen bemoedigen bij deze grote stap en geef dat wij op onze beurt ons steeds meer bewust worden van de waardigheid die U ons schenkt door de sacramenten van het doopsel en de zalving met Uw Geest. Door Christus onze Heer.