woensdag 13 september 2023

Genadige God, in de oprechte vriendschap tussen mensen, openbaart Uw Zoon Jezus Christus zich telkens weer opnieuw. Wij bidden U vandaag voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen in Pakistan. Dat zij met de hulp van Uw heilige Geest de vrede, de eenheid, en de waarheid steeds blijven zoeken, en dat hun liefdeswerk aan de armen en de eenzamen altijd ter ere van U moge zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.