woensdag 13 oktober 2021

Goede God, enige en ware bron van liefde en heiligheid. Vandaag willen wij uw zegen vragen voor alle mensen van goede wil in Colombia. Voor hen die zich niet laten intimideren door drugsbazen en drugsbendes, maar in eenvoud van hart steeds de vrede zoeken en een rechtvaardige samenleving opbouwen. Wij bidden U om sterkte, geduld en vreugde bij hun belangrijk werk. Geef dat hun arbeid bijdraagt aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van alle Colombianen. Door Christus onze Heer.