Goede God, Uw eniggeboren Zoon is op het einde der tijden geboren uit de maagd Maria en heeft de Kerk tot Zijn bruid gemaakt. Wij vragen Uw zegen voor Zijn Kerk in Sri Lanka. Geef dat de bisschoppen, priesters en diakens in dit land goed zorg dragen voor wie gebukt gaan onder armoede en dat zij met zuivere daden van naastenliefde het Evangelie van Jezus Christus verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria van Fatima, door Christus onze Heer.