woensdag 13 maart 2024

Genadige God, U hebt de wereld het bloedgetuigenis van de martelaren gegeven. Wij willen U danken voor deze moedige en onschuldige mannen en vrouwen die door de eeuwen heen het Evangelie hebben verkondigd tot in de dood. Wij bidden U vandaag voor allen in China die vervolgd worden vanwege hun geloof in Christus Uw Zoon. Geef dat zij op weg naar Pasen mogen groeien in liefde voor U en voor al hun naasten, en dat hun getuigenis landgenoten zet op de Weg van het Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Françoise Tréhet, religeuze en martelares tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.