woensdag 13 juli 2022

Heer onze goede God, in sprekende stilte, in bezonnen wijsheid en vreedzame eenvoud openbaart zich Uw goddelijke almacht. Wij danken U voor onze broeders en zusters in Brazilië die, zonder ophef en met stille daden van naastenliefde, het Evangelie van Jezus verkondigen aan hun naasten. Wij bidden U: roep ook jonge mensen in Brazilië om als monnik of moniaal, als kluizenaar of kluizenares, in de stilte van de eenzaamheid te willen getuigen van Uw liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Sarra van Egypte, kluizenares, door Christus onze Heer.