woensdag 13 januari 2021

Heer onze God, U hebt in Jezus Messias velen geroepen tot het eeuwige leven. Wij willen U vandaag bidden voor mensen van goede wil in Thailand die vrede en gerechtigheid voor iedereen blijven verkondigen. Voor mensen in Thailand die zich inzetten tegen corruptie, prostitutie, drugshandel en misdaad. Dat zij de vruchten van hun inzet mogen proeven en het leven van vele landgenoten zien verbeteren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Servusdei van Córdoba, monnik en martelaar, door Christus onze Heer.