woensdag 13 december 2023

Eeuwige God, Uw heilig Woord, dat vanaf den beginne altijd bij U was, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij bidden U in deze Advent voor de kleiner wordende christelijke gemeenschappen in Bethlehem. Geef dat zij moed houden bij afpersing, discriminatie, intimidatie, en vervolging. Geef dat zij Uw steun en nabijheid ervaren in hun werk van alledag, en dat zij groeien in geloof als ook in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucia, maagd, martelares tijdens de vervolgingen onder de Romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.