Barmhartige Heer, Uw Zoon Jezus Messias heeft Zijn leerlingen Zijn vrede gewenst en ons gevraagd om te bidden om eenheid onder de mensen. Wij bidden U daarom vandaag voor de religieuze leiders en machthebbers in het Midden-Oosten. Dat zij de vrede en eenheid van Uw Zoon blijven zoeken en hun landgenoten blijven oproepen zich met elkaar te verzoenen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucia, maagd en martelares, door Christus onze Heer.