God onze Heer, U openbaart zich in mensen die elkaar van harte beminnen. Wij bidden U op deze woensdag speciaal voor onze broeders en zusters religieuzen in Haïti en in de Dominicaanse Republiek. Wij danken U voor hun onbaatzuchtige inzet voor de allerarmsten in deze landen en wij bidden U dat ons gebed voor hen, mag bijdragen aan hun apostolaat. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.