Goede God, Uw Zoon Jezus Christus trok zich het lot van de armen aan. Wij bidden U vandaag speciaal voor de kinderen van de armen in de grote steden van India: om beter onderwijs, betere verzorging en om een toekomst waarin zij vrij mogen kiezen om de weg van Jezus Christus te volgen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Antonius van Padua, priester en kerkleraar, door Christus onze Heer.