Almachtige God, U ontfermt zich over de vredestichters en alle mensen van goede wil. Wij bidden U voor de toekomst van alle inwoners van Myanmar. Voor machthebbers en regeringsleiders. Voor de herders en gelovigen van Uw Kerk in dit land. Voor artsen, leraren en leraressen. Voor zakenlieden en boeren. Dat zij allen bouwen aan een betere samenleving waar recht, gerechtigheid en vrede heersen.Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martinus, paus en martelaar, door Christus onze Heer.