Barmhartige God, Uw levend Woord klinkt door in de harten van de heiligen. Wij danken U voor de vele religieuzen, broeders en zusters, die het Evangelie uitdragen in woord en daad aan rechtelozen en armen in de grote steden van Noord-Afrika. Wij vragen U: zegen deze goede mannen en vrouwen bij hun werken van barmhartigheid. Geef dat hun missiewerk veelvoudig vrucht draagt ter ere van U. Door Christus onze Heer.