Almachtige God, U openbaart zich in broederlijke en zusterlijke liefde. Wij bidden U voor onze broeders en zusters in Syrië en in Irak. Geef dat zij moed houden in bange tijden. Schenk verlichting aan de mensen die gevangen zitten omwille van hun geloof: dat hun liefde vrucht mag dragen en zegen mag brengen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.