woensdag 12 oktober 2022

Liefdevolle God, Uw rechtvaardigheid is uiting en instrument van Uw barmhartigheid. Vandaag vragen wij Uw zegen voor mensen die wegens grote misdaden gevangen zitten in Nigeria. Geef dat zij berouw tonen, hun slachtoffers gedenken en boete willen doen. Geef dat zij de liefde van Jezus Christus omarmen en voortaan hun leven sieren met werken van naastenliefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige José Huguet, priester, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.