woensdag 12 mei 2021

Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze week voor alle verkondigers van Jezus Christus in de Centraal-Afrikaanse Republiek, speciaal voor de leden van de actieve religieuze congregaties. Beziel hun liefdeswerk met Uw Geest. Schenk hun vreugde en gezondheid naar lichaam en geest en open de harten van hun landgenoten voor Uw levend Woord. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Willem Tirry, priester en martelaar, door Christus onze Heer.