woensdag 12 juni 2024

God onze goede Vader, U hebt Uw Zoon Jezus Messias opgenomen om te leven bij U. Hij zetelt aan Uw rechterhand waar Hij voor ons bij U ten beste spreekt. In Hem reikt de aarde tot in de hemel. Wij vragen U: laat zijn Geest van vrede komen over de religieuze en politieke leiders in Syrië en geef hun de moed en wil om te getuigen voor alle mensen dat U altijd met ons bent en dat U van ons houdt. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Alphonsus Maria Mazurek, kloosterling, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.