woensdag 12 juli 2023

Goede God, U verlangt dat wij U dienen met trouwe daden van naastenliefde. Vandaag bidden wij U voor mensen die politieke en financiële macht uitoefenen in Vietnam. Geef dat zij het welzijn van al hun verschillende landgenoten steeds voor ogen houden. Open hun hart voor Uw Blijde Boodschap, opdat zij mogen groeien in Christelijke wijsheid en in liefde voor U en voor hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Jones, priester, martelaar tijdens de Engelse reformatie, door Christus onze Heer.