Eeuwige God, U hebt tot ons gesproken bij monde van de profeten, en nu op het einde der tijden door Uw eigen Zoon, Jezus Christus. In Hem zien wij dat U steeds omziet naar de kleinen en armen. Wij willen U in deze Paastijd bidden voor gemarginaliseerde mannen en vrouwen in Bangladesh, die bovendien lijden onder armoede en verdrukking. Wij danken U voor de dagelijkse hulp en vriendschap die Uw Kerk daar hen aanreikt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige David Uribe-Velasco, priester, martelaar tijdens vervolgingen in Mexico, door Christus onze Heer.