Almachtige God, wij danken U voor de vrouwelijke religieuzen die zich trouw wijden aan de zorg voor zieken en ouderen in de sloppenwijken van Lagos, Nigeria. Geef dat zij over voldoende middelen beschikken en over de medewerking van lokale overheden om hun werk doeltreffend en met vreugde te kunnen doen. Wij bidden U dat hun geloof vrucht draagt voor hun arme stadsgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria van Guadalupe, door Christus onze Heer.