Eeuwige God, Uw Zoon genas gebroken mensen en deed verlamden opstaan en lopen. Zijn hart was vol van Uw liefde. Wij bidden U voor alle mensen in Turkije die van goede wil zijn. Wij vragen Uw zegen voor hen die, met gevaar voor eigen leven, gerechtigheid en vrijheid verkondigen. Bescherm hen met Uw eigen hand en geef dat hun moed vrucht draagt voor alle inwoners van Turkije. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jozef Cebula, priester en martelaar, door Christus onze Heer.