God van vergeving, Uw barmhartigheid is niet te overtreffen; Uw vergevingsgezindheid is alom bekend. Wij bidden U in deze Goede Week voor alle mensen die op de vlucht zijn – speciaal voor de kinderen. Dat zij rust, onderdak, geborgenheid en voldoende voedsel en water mogen vinden. Geef dat wij, biddend op weg naar Pasen, mogen groeien in liefde voor U en voor onze naasten. Door Christus onze Heer.