Goede God, Uw Zoon Jezus Christus bracht hoop voor mensen zonder toekomst. Wij vragen U om zijn bijzondere zegen voor gezinnen in Jakarta, Bandung en Surabaya die leven in armoede en vervuiling. Geef aan ouders liefde, wijsheid en geduld bij de opvoeding van hun kinderen. Geef dat ouders het Evangelie leren kennen en dat velen zich bekeren, de sacramenten ontvangen en het katholieke geloof doorgeven aan hun kinderen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Priscilla, martelares, door Christus onze Heer.