woensdag 11 november 2020

Genadige God, U hebt de mens geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Vandaag willen wij U bidden voor hen die afhankelijk zijn van de gaven van hun naasten: voor bedelaars die steeds weer moeten vragen om hulp. Geef dat zij gezien worden als dragers van de hoge waardigheid die elke mens toekomt. Wij vragen dat zij uw zegen steeds mogen ontvangen. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Martinus van Tours, door Christus onze Heer.