woensdag 11 mei 2022

Genadige God, U wilt dat alle mensen in vrede met elkaar leven. Wij bidden U uit dank voor allen in Myanmar die bestendige vrede en gerechtigheid zoeken. Geef dat hun toegewijde pogingen om verzoening te brengen tussen de verschillende etnische en religieuze groepen in dit land vrucht dragen. Voor de religieuze, militaire en politieke machthebbers: dat zij conflicten proberen op te lossen door middel van dialoog en dat zij het gebruik van geweld altijd afwijzen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige John Rochester, monnik en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.