Grote God, zij die U met een oprecht hart zoeken, hebben U reeds gevonden. Wij vragen Uw bescherming tegen misdaad, moord en geweld voor alle Venezolanen. Bescherm ook de bisschoppen, priesters en diakens die vaak het doelwit zijn van intimidatie. Geef weer vrede aan dit mooie land: dat mensen door U te zoeken en te groeien in het christelijk geloof, zélf elkaars zegen mogen worden. Door Christus onze Heer.