Eeuwige God, U wilt dat alle mensen in ware vrijheid kunnen leven. Wij danken U voor de vele hulpverleners, verzorgers en onderwijzers die in de arme wijken van grote steden steeds weer trouw hun dagelijkse werk doen. Geef dat zij de moed niet verliezen, dat zij de vruchten van hun arbeid mogen proeven en dat zij de vreugde van Uw liefde mogen ervaren. Wij vragen om Uw zegen over hun werk, hun gezinnen en hun vrienden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martinus, door Christus onze Heer.