God onze goede Vader, U verlangt dat wij U in vrijheid dienen met heel ons hart. Wij bidden U op deze feestdag speciaal voor de jeugd van Europa: dat zij de Goede Boodschap van Christus en Zijn Kerk leren kennen, omarmen en aan hun naasten verkondigen in woord en in daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Benedictus, abt, patroon van Europa, door Christus onze Heer.