Goede God, U bent een rechtvaardige God, die de gebeden van de armen en de verdrukten verhoort. Wij bidden U daarom vandaag voor alle minderheden in Irak en in Syrië, in het bijzonder voor de vrouwen en meisjes die in deze landen wonen: om ware vrijheid, om bemoediging en kracht in deze moeilijke tijden. Door Christus onze Heer.