woensdag 10 november 2021

Barmhartige Heer: uw geliefde Zoon, Jezus Messias, heeft ons laten zien dat ware macht bestaat uit liefdevolle zelfgave. Wij bidden U voor de rijken en invloed rijken in India. Geef dat zij het geestelijke en materiële welzijn van hun jonge landgenoten voor ogen houden en werken aan de voorwaarden voor een gezonde menselijke ontplooiing. Dat alle kinderen in India de kans krijgen om uit te groeien tot de volle maat van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Joseph de Martelaar, vermoord tijdens de Perzische vervolgingen, door Christus onze Heer.