woensdag 10 mei 2023

Barmhartige Heer, Uw Zoon Jezus Christus bracht heil en genezing voor de melaatsen die hij liefdevol aanraakte. Wij bidden U op deze woensdag in de Paastijd voor mensen die ernstig en langdurig ziek zijn, speciaal voor de kinderen. Geef dat zij de zorg naar lichaam en geest ontvangen die zij nodig hebben en geef hun nu reeds de vreugde van het eeuwige leven, omdat U van hen houdt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Damiaan de Veuster, door Christus onze Heer.