woensdag 10 maart 2021

Almachtige God, U geneest de gebroken mens door Jezus Christus: hij deed doven horen en blinden zien. Wij willen U in deze Vastentijd bidden voor dove en blinde mensen in Noord-Korea. Omdat zij minder productief zijn, worden zij door het regime als minderwaardig beschouwd en behandeld. Geef hun een menswaardig bestaan, goede verzorging en liefdevolle aandacht. Schenk hun kennis van de Goede Boodschap, vreugde in het dagelijkse leven en hoop op een betere toekomst. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige John Ogilvie, priester en martelaar, door Christus onze Heer.