Almachtige God, U hebt in de woestijn de dorst van Uw volk Israël gelest met water uit de rots. Wij willen U vandaag speciaal bidden voor vervolgde minderheden die dorsten naar gerechtigheid en een menswaardig bestaan. Wij danken U voor de vele katholieke gelovigen die zich als vrijwilliger inzetten voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun naasten en we vragen Uw zegen voor hen en voor hun werk. Door Christus onze Heer.