woensdag 10 januari 2024

Barmhartige Vader, U wilt dat mensen in vrijheid en in vrede zich kunnen ontplooien. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor de kleine groep katholieken in Niger die zich inzet voor de catechisatie van de jeugd. Wij bidden U om wijsheid en vreugde bij hun werk voor Uw Koninkrijk. Wij bidden U ook voor jonge inwoners van Niger die zich onzeker of eenzaam voelen. Geef dat zij Jezus Christus leren kennen, omarmen, en met weloverwogen voorzichtigheid zijn Evangelie uitdragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus de Kluizenaar, door Christus onze Heer.